PL EN
PRACA ORYGINALNA
Diagnostyka i leczenie nagłych urazów cewki moczowej – w materiale własnym
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Urologii, Szpital Powiatowy w Kozienicach, Polska
 
2
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Urologii Ogólnej, Czynnościowej i Onkologicznej, Polska
 
 
Data nadesłania: 19-08-2022
 
 
Data akceptacji: 24-08-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Michalczyk   

Oddział Urologii, Szpital Powiatowy w Kozienicach, Sikorskiego 10, 26-900, Kozienice, Polska
 
 
LW 2022;100(4):247-252
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Uszkodzenia cewki moczowej są stosunkowo rzadkim urazem, bo stanowią mniej niż 1% wszystkich urazów. Większość urazów cewki moczowej ma charakter jatrogenny, innymi często spotykanymi są urazy cewki towarzyszące urazom wielonarządowym. Materiał i metody: Badania dokonano poddając analizie retrospektywnej przypadki 18 pacjentów z urazem cewki moczowej. Przeanalizowano: mechanizm urazu oraz obecność urazu wielonarządowego, odcinek cewki, w którym doszło do urazu, rozległość urazu cewki moczowej oraz sposób jego zaopatrzenia, płeć i wiek pacjentów. Metodą rozpoznania urazu cewki moczowej była uretrografia wsteczna lub uretrocystoskopia. Wyniki: W badanej grupie uraz cewki stwierdzono u osób w wieku od 20 do 62 lat, a średnia wieku wynosiła 41,7 lat. U 10 pacjentów z urazem wielonarządowym stwierdzono uszkodzenie cewki moczowej. Śmiertelność w tej grupie wynosiła 10%. W 7 przypadkach doszło do uszkodzenia cewki tylnej, w 2 do uszkodzenia cewki wiszącej, a w 2 doszło do urazu cewki u kobiet. W 17 przypadkach stwierdzono uraz częściowy cewki, a w jednym całkowite przerwanie ciągłości cewki moczowej. W 15 przypadkach uraz cewki moczowej zaopatrzono cewnikiem pęcherzowym, w 2 wytworzono cystostomię nadłonową. W jednym przypadku cewkę moczową zeszyto szwami pojedynczymi, wchłanialnymi, podczas multidyscyplinarnej operacji naprawczej urazu wielonarządowego. Wnioski: Uszkodzenie cewki moczowej jest poważnym, ale rzadkim urazem. Może on wystąpić głównie u pacjentów uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych oraz poddanych instrumentacji cewki moczowej. Z uwagi na warunki anatomiczne w ponad 90% uraz cewki moczowej dotyczy mężczyzn. Wczesne rozpoznanie i leczenie pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak zwężenie cewki moczowej, zaburzenie erekcji lub nietrzymanie moczu.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top