PL EN

Zespół redakcyjny

 
REDAKTOR NACZELNY:
prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki

Z-CY REDAKTORA NACZELNEGO:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
mjr dr n. med. Agata Będzichowska

Sekretarz Redakcji
mgr Ewa Jędrzejczak

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
dr hab. n. med. Beata Uziębło-Życzkowska - kardiologia, choroby wewnętrzne
dr hab. n. med. Jacek Staszewski - neurologia, rehabilitacja medyczna
płk dr hab. n. med. Marek Saracyn - nefrologia, endokrynologia, choroby wewnętrzne
płk dr hab. n. med. Arkadiusz Lubas - nefrologia, biostatystyka, choroby wewnętrzne
dr n. med. Andrzej Kwiatkowski - chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna
ppłk dr hab. n. med. Kornel Szczygielski - otolaryngologia, chirurgia ogólna
płk dr n. med. Marcin Możański - anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa
płk dr n. med. Radosław Tworus - psychiatria, psychologia
dr Katarzyna Czarnek - biologia, nauki podstawowe
dr n. biol. Robert Zdanowski - nauki podstawowe
dr n. praw. Wawrzyniec Kowalski - bezpieczeństwo, prawo medyczne

Redakcja techniczna
Redaktor prowadząca - mgr Zuzanna Chodzeńska
Korekta - APOGEA Mariola Łotysz
Korekta j. angielskiego - dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
Projekt okładki - mgr inż. Krzysztof Gontarski
Typografia - mgr inż. Krzysztof Gontarski
DTP - APOGEA Mariola Łotysz

ADRES REDAKCJI:
Redakcja "Lekarza Wojskowego"
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, Polska
tel. +48 261 817 380
e-mail: lekarzwojskowy@wim.mil.pl
 
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top