PL EN
Zespół redakcyjny
 
REDAKTOR NACZELNY:
prof. dr hab. n. med. Bolesław Kalicki

Z-CY REDAKTORA NACZELNEGO:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
kpt. dr n. med. Agata Będzichowska

Sekretarz Redakcji
mgr Ewa Jędrzejczak

REDAKTORZY TEMATYCZNI:
płk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński - kardiologia, choroby wewnętrzne
dr hab. n. med. Jacek Staszewski - neurologia, rehabilitacja medyczna
płk dr hab. n. med. Marek Saracyn - nefrologia, endokrynologia, choroby wewnętrzne
ppłk dr hab. n. med. Arkadiusz Lubas - nefrologia, biostatystyka, choroby wewnętrzne
ppłk dr hab. n. med. Kornel Szczygielski - chirurgia ogólna, laryngologia
dr n. med. Andrzej Kwiatkowski - chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna
dr n. med. Maciej Walędziak - chirurgia ogólna
ppłk dr n. med. Marcin Możański - anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa
kpt. dr n. med. Jacek Siewiera - anestezjologia i intensywna terapia, medycyna ratunkowa
płk dr n. med. Radosław Tworus - psychiatria, psychologia
dr n. biol. Robert Zdanowski - nauki podstawowe
dr n. praw. Wawrzyniec Kowalski - bezpieczeństwo, prawo medyczne


Dział informacyjno-edukacyjny – sekretarz
mgr Zuzanna Chodzeńska

Grafika
mgr inż. Krzysztof Gontarski

Statystyka
płk dr inż. Piotr Murawski
 
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745