PL EN
Niedokrwistość z niedoboru żelaza jako pierwszy objaw choroby nowotworowej – opisy przypadków
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. med. Grzegorz W. Basak
 
 
Data nadesłania: 18-12-2020
 
 
Data publikacji: 22-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Wiesław Wiktor Jędrzejczak
wieslaw.jedrzejczak@wum.edu.pl
 
 
LW 2021;99(1):13-15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opisano dwa przypadki kobiet. U jednej z nich, 25‑letniej weganki z obfitymi miesiączkami, główną przyczyną niedokrwistości z niedoboru żelaza był rak żołądka, którego opóźnione rozpoznanie przyczyniło się do niepowodzenia leczniczego i zgonu. U drugiej – 60‑letniej – kobiety przyczyną niedokrwistości z niedoboru żelaza było krwawienie z przewodu pokarmowego spowodowane przez rozlanego chłoniaka z dużych komórek B zlokalizowanego w jelicie cienkim, w okolicy trudno dostępnej badaniu gastro‑i kolonoskopowym. Ta chora, poddana standardowej immunochemioterapii, pozostaje w remisji całkowitej. Podsumowując, niedokrwistość z niedoboru żelaza, zwłaszcza utrzymująca się dłużej, powinna być powodem do wszechstronnej diagnostyki zmierzającej do wykluczenia/potwierdzenia nowotworu jako jej przyczyny.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top