PL EN
COVID‑19 o różnym przebiegu
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n med. Andrzej Chciałowski
 
2
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n med. Mirosław Dziekiewicz
 
3
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Paweł Krzesiński
 
4
Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr n. med. Artur Maliborski
 
 
Data nadesłania: 11-01-2021
 
 
Data publikacji: 13-01-2021
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Kłos
kklos@wim.mil.pl
 
 
LW 2021;99(1):16-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Mimo wielu publikowanych badań i analiz wciąż nie wiadomo, dlaczego obraz kliniczny COVID‑19 może być tak zróżnicowany. W pracy przedstawiono dwa przypadki chorych na COVID‑19 o różnym przebiegu, mimo zajęcia podobnego obszaru płuc.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top