PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Praca socjalna w lecznictwie weteranów służby wojskowej w USA
 
Więcej
Ukryj
1
Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences, Case Western Reserve University; dean: Grover C. Gilmore
 
2
Veterans Affairs Northeast Ohio Healthcare System, Cleveland Ohio: dyrektor zespołu medycznego: Brian Cmolik
 
 
Data nadesłania: 14-05-2020
 
 
Data publikacji: 24-06-2020
 
 
LW 2020;98(3):199-205
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy scharakteryzowano kliniczną pracę socjalną w amerykańskim systemie ochrony zdrowia oraz jej specyficzne cechy w lecznictwie weteranów (VA). Szpitalnictwo VA zatrudnia największą liczbę pracowników socjalnych na świecie. Ponieważ służba zdrowia VA jest finansowana z funduszy rządowych, podlega wielu regulacjom ustalanym na podstawie badań jej skuteczności i opłacalności. Kliniczni pracownicy socjalni współpracują z lekarzami i średnim personelem medycznym, stanowiąc integralną część zespołów medycznych. Pracownicy socjalni, poza wypełnianiem zwykłych zadań socjalno‑bytowych, pełnią rolę edukatorów zdrowotnych i psychoterapeutów. W szpitalach VA są członkami własnych specjalistycznych zespołów, w których uzyskują wsparcie, superwizje, pomoc w szkoleniu i zdobywaniu kolejnych doświadczeń zawodowych. Działalność pracowników socjalnych w VA przedstawiono na przykładzie pomocy bezdomnym weteranom w Cleveland, w stanie Ohio.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top