PL EN
INNE
2019 – pierwszy rok z drugiego stulecia działalności 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Komendant 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 25-02-2020
 
 
Data publikacji: 06-04-2020
 
 
LW 2020;98(3):213-216
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi podsumowanie osiągnięć jednego z najstarszych – jeżeli nie najstarszego – Szpitala Wojska Polskiego w roku 2019. Szpital otrzymał certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia, uzyskując 82% poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, utworzono Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Czerniaka oraz Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, rozbudowano i doposażono Szpitalny Oddział Ratunkowy, a celując w przyszłość, rozpoczęto wielką inwestycję – budowę zintegrowanego bloku operacyjnego. Szpitalowi przyznano również nagrody i wyróżnienia: „Wybitna Placówka Medyczna 2019” oraz „Menedżer Roku 2019 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne”. Artykuł jest także formą podziękowania, gdyż niewiele można osiągnąć bez zaangażowania i ciężkiej pracy całej załogi szpitala.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top