PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Nagła reanimacja u chorego na COVID-19 – opis zdarzenia
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
 
2
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr n. med. Andrzej Truszczyński
 
 
Data nadesłania: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 05-04-2020
 
 
LW 2020;98(2):150-152
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule opisano sytuację, w której w wyniku zbiegu okoliczności resuscytacji krążeniowo‑oddechowej chorego na COVID‑19 dokonywał zespół medyczny, w którym dwaj lekarze nie byli w pełni zabezpieczeni w środki ochrony osobistej. Działania zespołu okazały się skuteczne i mimo dużego ryzyka w ich trakcie nie doszło do zakażenia SARS‑CoV‑2 tych dwóch nie w pełni zabezpieczonych lekarzy.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top