PL EN
Astma i choroby alergiczne a COVID‑19
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. med. Andrzej Chciałowski
 
 
Data publikacji: 21-12-2020
 
 
LW 2021;99(1):28-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono stan wiedzy po upływie roku doświadczeń z pandemią COVID‑19, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, jakie pojawiły się w opiece nad chorymi na astmę i choroby alergiczne. Ogólnie przedstawiono mechanizm zarażania komórek przez SARS‑CoV‑2 oraz obraz kliniczny i następstwa COVID‑19. Omówiono takie problemy, jak ryzyko zakażenia SARS‑CoV‑2 chorych na astmę i choroby alergiczne, przebieg COVID‑19 u takich chorych oraz czy zakażenie SARS‑CoV‑2 może wywołać zaostrzenie astmy. Wyjaśniono, jak należy leczyć zaostrzenia astmy w czasie pandemii COVID‑19 i zaostrzenie astmy u chorego na COVID‑19, a także jak leczyć przewlekle astmę w czasie pandemii COVID‑19 oraz jakie procedury diagnostyczno‑lecznicze trzeba ograniczyć. Przedstawiono zasady pracy alergologa w czasie pandemii COVID‑19 oraz wytyczne odnośnie do indywidualnego zabezpieczenia personelu medycznego wykonującego procedury u chorych na astmę oraz choroby alergiczne w dobie pandemii.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top