PL EN
Choroba małych naczyń mózgowych – wielkie wyzwanie dla współczesnej medycyny
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Neurologiczna CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. med. Adam Stępień
 
 
Data publikacji: 22-12-2020
 
 
LW 2021;99(1):22-27
 
Artykuł na podstawie Wykładu Inauguracyjnego Roku Akademickiego 2020/2021 Wojskowego Instytutu Medycznego.
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania, jakie stawia przed współczesną medycyną sporadyczna choroba małych naczyń mózgowych (sChMNM) – jedna z najważniejszych chorób neurologicznych XXI w. Praca ma na celu przybliżenie zagrożeń wynikających z następstw sChMNM. Choroba małych naczyń mózgowych to ważne zagadnienie nie tylko z perspektywy neurologicznej, ale także ogólnomedycznej. Badania epidemiologiczne wykazały, że jest ona najczęstszą chorobą naczyniową OUN oraz główną przyczyną deficytów poznawczych. Najprawdopodobniej należy także do najważniejszych procesów patologicznych odpowiedzialnych za proces starzenia mózgu. Mimo znacznego rozpowszechnienia sChMNM, zwłaszcza w populacji osób w wieku podeszłym, i istotnych konsekwencji klinicznych etiopatogeneza oraz optymalne leczenie sChMNM nie zostały dotychczas jednoznacznie określone.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top