PL EN
PRACA ORYGINALNA
Fibrynogen jako białko ostrej fazy po protezoplastyce stawu biodrowego
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Traumatologii i Ortopedii CSK MON WOIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski
 
2
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 
3
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr n. med. Andrzej Truszczyński
 
 
Data nadesłania: 16-08-2018
 
 
Data publikacji: 10-12-2018
 
 
LW 2019;97(1):26-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza zmian stężenia fibrynogenu u pacjent w po totalnej protezoplastyce stawu biodrowego (TPB). Prospektywnym badaniem objęto 30 chorych (18 kobiet) w średnim wieku 70 lat (zakres: 45–86 lat) z idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego, zakwalifikowanych do planowej operacji. Chorym immunoenzymatycznie oznaczano stężenia fibrynogenu przed zabiegiem operacyjnym, po 6 godzinach od zakończenia operacji oraz w 2., 4. i 6. dobie po operacji. Żaden z chorych nie demonstrował objaw w żylnej choroby zakrzepowo‑zatorowej podczas hospitalizacji. Średnie stężenie fibrynogenu wynosiło 366 mg/dl przed zabiegiem, ulegało zmniejszeniu do 311 mg/dl w 6 godzin po zabiegu, potem wzrastało, ze szczytem wynoszącym 827 mg/dl w 4. dobie po zabiegu. Zwiększone wyjściowe stężenia fibrynogenu (>400 mg/dl) stwierdzono u 20% chorych. Po planowej TPB fibrynogen zachowuje się jak białko ostrej fazy.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top