PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zagrożenia związane ze stosowaniem żurawiny w uroinfekcjach w ciąży
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego, Polska
 
2
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
3
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
4
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Polska
 
5
Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Polska
 
 
Data nadesłania: 28-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-11-2021
 
 
Data akceptacji: 10-12-2021
 
 
Data publikacji: 06-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir Lewicki   

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Polska
 
 
LW 2022;100(2):57-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
U kobiet w ciąży i karmiących poważnym problemem są infekcje dróg moczowych. Zazwyczaj leczy się je antybiotykami, które mają pewne skutki uboczne i mogą negatywnie wpływać na rozwijający się płód. Żurawina i jej ekstrakty są obecnie często polecane kobietom w okresie ciąży i laktacji jako terapia alternatywna bądź uzupełniająca do leczenia antybiotykami. Powszechnie uważa się, że stosowanie żurawiny w terapii przeciwbakteryjnej jest bezpieczne zarówno dla matki, jak i rozwijającego się płodu. W niniejszym artykule opisano potencjalnie niepożądane mechanizmy działania związków zawartych w żurawinie na rozwój płodu i noworodków, ze szczególnym uwzględnieniem jej potencjalnego antyangiogennego wpływu na płód.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top