PL EN
INNE
Konferencja międzynarodowa VIMIMED 2023 – VISEGRAD MILITARY MEDICINE CONFERENCE
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Polska
 
 
Data nadesłania: 16-03-2023
 
 
Data akceptacji: 17-03-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Krzesiński   

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawa
 
 
LW 2023;101(2):170-171
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
Płk prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krzesiński, pełnomocnik Dyrektora WIM-PIB ds. kontaktów międzynarodowych, uczestniczył w konferencji międzynarodowej VIMIMED 2023, gdzie omawiano problemy wojskowej służby zdrowia i wyzwania związane z działaniami zbrojnymi w Europie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele służby zdrowia z Polski, Węgier, Słowacji, Czech oraz instytucji NATO i UE. Płk prof. Krzesiński wygłosił dwa wykłady na konferencji. Pierwszy dotyczył autonomicznego układu nerwowego u żołnierzy i jego znaczenia dla interpretacji incydentów kardiologicznych. Drugi wykład poświęcony był rozwiązaniom telemedycznym, które mogą być wykorzystane w opiece nad żołnierzami zarówno w czasach pokoju, jak i na polu walki. Podczas dyskusji płk prof. Krzesiński propagował podejmowanie działań profilaktycznych w siłach zbrojnych Grupy Wyszehradzkiej i NATO skierowanych na zapobieganie, wykrywanie i leczenie schorzeń cywilizacyjnych oraz zwalczanie czynników ryzyka. Zwrócono uwagę na znaczenie ochrony zdrowia sił zbrojnych zarówno dla indywidualnych żołnierzy, jak i dla efektywności działań wojskowych.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top