PL EN
OPIS PRZYPADKU
Naczyniak płodowy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: ppłk dr n. med. Józef Mróz
 
2
Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Zdrowia, Katedra Nauk o Zdrowiu AWF w Warszawie; kierownik Katedry: prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk
 
3
Zakład Patomorfologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: ppłk dr n med. Szczepan Cierniak
 
4
Kliniczny Oddział Neurologiczny, Szpital Bielański w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Kochanowski
 
 
Data nadesłania: 11-09-2017
 
 
Data publikacji: 09-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Gniadek‑Olejniczak
kgniadek‑olejniczak@wim.mil.pl
 
 
LW 2018;96(2):143-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Naczyniak płodowy jest rzadkim, wolno rosnącym nowotworem o charakterze łagodnym, lokalizującym się zwykle w tylnej jamie czaszki i rdzeniu kręgowym. Częściej występuje u dzieci. Bardzo powolny rozrost powoduje długotrwałą kompensację deficytów neurologicznych. W pracy przedstawiono opis 50‑letniej chorej z podstępnie narastającymi objawami sugerującymi uszkodzenie splotu ramiennego. W związku z niediagnostycznym wynikiem badania TK odcinka szyjnego kręgosłupa oraz niejednoznacznymi wynikami badań neurofizjologicznych wykonano badanie MRI odcinka szyjnego kręgosłupa pomimo posiadania przez chorą rozrusznika serca. Badanie ujawniło obecność guza w obrębie szyjnego odcinka rdzenia kręgowego. Chorą zoperowano, a badanie anatomopatomorfologiczne wykazało naczyniaka płodowego. Prezentowany przypadek demonstruje, jak zmienną symptomatologię mogą prezentować zmiany wewnątrzrdzeniowe oraz jak istotną rolę w diagnostyce odgrywa badanie MRI u chorych ze stymulatorem mięśnia sercowego.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top