PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Odpowiedzialność karna lekarza wojskowego jako funkcjonariusza publicznego za skutki błędów medycznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-07-2023
 
 
Data akceptacji: 10-07-2023
 
 
Data publikacji: 29-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Kubiak   

Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-033, Łódź, Polska
 
 
LW 2023;101(4):293-300
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Lekarze wojskowi, jeśli pełnią czynną służbę wojskową, posiadają status tzw. funkcjonariusza publicznego w rozumieniu Kodeksu karnego. Z jednej strony przysługuje im wzmożona ochrona karnoprawna, z drugiej jednak mogą ponieść odpowiedzialność za przestępstwa urzędnicze. Jednym z nich jest czyn opisany w art. 231 K.k., a polegający na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków i działaniu w ten sposób na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Powstaje pytanie, czy w przypadku popełnienia przez lekarza wojskowego błędu medycznego, może on odpowiadać za ten czyn, czy tylko za przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta (jak ma to miejsce w odniesieniu do lekarzy cywilnych). W artykule ukazano praktykę sądową w tym zakresie, z której wynika, że inaczej traktowani są lekarze wojskowi pełniący funkcje kierownicze i dopuszczający się nieprawidłowości w tym obszarze oraz lekarze-żołnierze udzielający świadczeń zdrowotnych. Można z tego wywieść, że jedynie w odniesieniu do tej pierwszej grupy lekarzy wojskowych dopuszczalne jest postawienie zarzutu popełnienia występku spenalizowanego w art. 231 K.k. W artykule przedstawiono argumentację uzasadniającą taką tezę.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top