PL EN
Ppłk dr med. Andrzej Żmudzki, pierwszy psychiatra wojskowy w powojennej Warszawie, 1957–1973
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: płk dr n. med. Radosław Tworus
 
 
Data publikacji: 11-01-2021
 
 
LW 2021;99(1):40-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem publikacji jest znaczna część życia zawodowego psychiatry Andrzeja Żmudzkiego: lata jego służby wojskowej w powojennej Polsce oraz podejmowane przez z niego wysiłki zmierzające do ujawnienia potrzeby wprowadzenia zmian w zasadach i metodach postępowania psychiatrycznego i psychologicznego w leczeniu, poradnictwie i orzecznictwie w wojsku. Przedstawiono opis środowiska kulturalnego i zawodowego, w którym Andrzej Żmudzki żył w Krakowie w latach 50. ubiegłego wieku; to właśnie tam i wtedy kształtować się zaczęło jego humanistyczne podejście do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub objawami zaburzeń psychicznych. Opisano okoliczności wcielenia go do służby wojskowej i przebieg tej służby w centralnych szpitalach wojskowych w Warszawie w okresie od 1957 do 1973 r. Omówiono jego działalność związaną z utworzeniem pierwszej poradni zdrowia psychicznego w Wojsku Polskim, działalność w zakresie zasad i procedur psychiatrycznego orzecznictwa wojskowo‑lekarskiego i sądowego odnoszących się do żołnierzy z poboru oraz jego poglądy na psychospołeczne determinanty nieprzystosowania do służby wojskowej u oficerów. Przedstawiono też kilka jego druków artystycznych.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top