PL EN
PRACA ORYGINALNA
Protokół ERAS u chorych operowanych z powodu raka jelita grubego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM CSK MON w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
 
 
Data nadesłania: 08-06-2017
 
 
Data publikacji: 13-12-2017
 
 
LW 2018;96(1):10-13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ideą ERAS (enhanced recovery after surgery – kompleksowa opieka okołooperacyjna dla poprawy wyników leczenia) jest stworzenie odpowiedniego protokołu optymalizacji postępowania okołooperacyjnego. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez międzynarodową grupę specjalistów protokół ten pozwala na zredukowanie stresu okołooperacyjnego, utrzymanie prawidłowych funkcji fizjologicznych i szybkie uruchomienie chorych po operacji. Protokół ERAS był stosowany w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie w 2015 roku jako element randomizowanego prospektywnego badania w grupie operowanych z powodu raka jelita grubego. Do założeń protokołu zaliczają się: przedoperacyjna edukacja, zoptymalizowane znieczulenie z ograniczoną podażą płynów, unikanie hipotermii, minimalizowanie dawek opioidów, wczesne uruchomienie i realimentacja po operacji. Wyniki wielu badań jednoznacznie wskazują na występowanie mniejszej liczby powikłań pooperacyjnych i skrócenie pobytu w szpitalu u operowanych prowadzonych według protokołu ERAS niż w grupie kontrolnej, co wskazuje na celowość uznania protokołu ERAS za standard postępowania okołooperacyjnego.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top