PL EN
OPIS PRZYPADKU
Przypadek zakażenia uogólnionego o etiologii Haemophilus infulenzae jako przykład konieczności rozszerzenia podejścia diagnostycznego w świetle wzmożonej emigracji i opieki nad pacjentem z zagranicy
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Polska
 
 
Data nadesłania: 02-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-09-2023
 
 
Data akceptacji: 28-09-2023
 
 
Data publikacji: 29-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Kinga Marlena Pachowska   

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Szaserów 128, 04-141, Warszawa, Polska
 
 
LW 2023;101(4):346-349
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
Posocznica (sepsa, zakażenie uogólnione) jest schorzeniem zagrażającym życiu. Aktualnie dzięki powszechności szczepień ochronnych obserwuje się coraz rzadsze występowanie uogólnionych zakażeń w Polsce, w tym wywołanych przez Haemophilus influezae. W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie, zwiększaniem się odsetka niezaszczepionych dzieci ukraińskich oraz ich migracją, należy jednak spodziewać się wzrostu liczby zachorowań o tej etiologii. W poniższym artykule przedstawiono przypadek kliniczny 15-miesięcznego chłopca narodowości ukraińskiej z objawami infekcji dróg oddechowych, szczepionego zgodnie z ukraińskim kalendarzem szczepień, u którego w toku postępowania diagnostycznego wykryto posocznicę o etiologii Haemophilus influenzae. Wczesne postawienie rozpoznania oraz zastosowanie szerokospektralnej antybiotykoterapii przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego i uniknięcia ciężkich powikłań związanych z przebyciem posocznicy.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top