PL EN
INNE
Raport patomorfologiczny to podstawa leczenia onkologicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, redakcja "Lekarza Wojskowego", Wojskowy Instytut Medyczny, Polska
 
2
Zakład Patomorfologii CSK MON WIM, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 06-09-2022
 
 
Data akceptacji: 22-09-2022
 
 
Data publikacji: 12-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Zuzanna Chodzeńska   

Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, redakcja "Lekarza Wojskowego", Wojskowy Instytut Medyczny, Szaserów 128, 04-141, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(3):203-206
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
Współczesna patomorfologia jest kluczową dziedziną medycyny, bez której leczenie chorób nowotworowych byłoby praktycznie niemożliwe. Ma wpływ nie tylko na ratowanie, ale również na jakość życia pacjentów. Formalną podstawą rozpoczęcia jakiegokolwiek leczenia onkologicznego jest raport patomorfologiczny zawierający wiele informacji koniecznych do ustalenia leczenia, które będzie skuteczne i jednocześnie bezpieczne dla danego pacjenta. Aby to było możliwe, patomorfolog musi mieć dostęp do kompletnych danych medycznych pacjenta, jego przeszłości onkologicznej oraz typu zastosowanego wcześniej leczenia. Niestety dość często otrzymuje dalece niekompletne dane, co skutkuje zarówno wydłużeniem czasu, jak i zwiększonymi kosztami takich badań. Dlatego niezbędna jest właściwa komunikacja między patologami i klinicystami oraz wystandaryzowanie każdego elementu postępowania z materiałem tkankowym bądź cytologicznym pobieranym do badania patomorfologicznego.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top