PL EN
INNE
Sprawozdanie z V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia – Medycyna – Terapia”
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-10-2022
 
 
Data akceptacji: 10-10-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Maria Paryż   

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, ul. Szaserów 128, 04-349, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(4):283-287
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia” zorganizowany na terenie Katolickiego Uniwersytetu Medycznego Jana Pawła II w Lublinie odbył się w dniach 15-17 września 2022 r. Przewodniczącym Komitetu Naukowego tego spotkania był prof. Ryszard Maciejewski, zaś rolę Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego pełniła dr Katarzyna Czarnek. Tematyka zjazdu obejmowała zbiór najnowszych badań z dziedzin dotyczących nauk biologicznych, medycznych, weterynaryjnych oraz farmaceutycznych. Przedstawiono unowocześnione metody monitorowania stanu zdrowotnego oraz szeroko pojętej ochrony zdrowia człowieka.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top