PL EN
INNE
Sprawozdanie z konferencji naukowo-szkoleniowej Nefrokardiologia 2023
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-06-2023
 
 
Data akceptacji: 05-06-2023
 
 
Data publikacji: 30-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Romejko   

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Warszawa
 
 
LW 2023;101(3):267-272
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tegoroczna konferencja naukowo-szkoleniowa Nefrokardiologia 2023 odbyła się w dniach 21-22 kwietnia 2023 r. w Pałacu Branickich w Białymstoku. Składała się z sześciu sesji, podczas których omówiono patomechanizmy i najnowsze możliwości terapeutyczne powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Podczas konferencji przedstawiono pozanerkowe aspekty działania inhibitorów kotransportera glukozowo-sodowego 2 (SGLT2), omówiono najnowsze dostępne metody leczenia hyperlipidemii, poruszono problem otyłości i zespołu metabolicznego w kontekście kwalifikacji do przeszczepienia nerki. Nie zabrakło również tematów dotyczących genetyki – przedstawiono genetyczne przyczyny otyłości i problem programatyki metabolizmu. Omówiony został również związek dysbiozy z nadciśnieniem tętniczym oraz patomechanizm i konsekwencje nefropatii zastoinowej. Ponadto przedstawiono szacunkowe koszty opieki kardiologicznej u pacjentów dializowanych oraz możliwości indywidualizacji hemodializoterapii w przyszłości. Przedstawiono również nowe metody leczenia zapaleń naczyń.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top