PL EN
OPIS PRZYPADKU
Trudności diagnostyczne i terapeutyczne u starszego chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów, sepsą oraz zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Listeria monocytogenes
 
Więcej
Ukryj
1
Zespół Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, Mazowiecki Szpital Brodnowski, Polska
 
2
Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Polska
 
3
Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Neurologii, Polska
 
 
Data nadesłania: 06-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-04-2023
 
 
Data akceptacji: 25-04-2023
 
 
Data publikacji: 29-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Malinowska   

Zespół Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, Mazowiecki Szpital Brodnowski, Polska
 
 
LW 2023;101(4):329-332
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Listeria monocytogenes to Gram-dodatnia wewnątrzkomórkowa bakteria z rodziny Corynobacteriaceae o kształcie pałeczki, względnie beztlenowa, powszechnie występująca w środowisku. Listeria monocytogenes jest bakterią wywołującą chorobę zwaną listeriozą i mogącą przebiegać od łagodnych infekcji ulegających samoograniczeniu, do ciężko przebiegających zakażeń zagrażających życiu. Przedstawiamy przypadek 81-letniego pacjenta z zaburzeniami świadomości przyjętego do Kliniki Nefrologii z podejrzeniem urosepsy. Chory leczony był immunosupresyjnie metotreksatem z powodu reumatoidalnego zapalenia stawów. Pacjent nie prezentował objawów oponowych, wysoko gorączkował, a obraz kliniczny w chwili przyjęcia był niejasny. Zarówno w wykonanych posiewach krwi, jak i płynu mózgowo-rdzeniowego zidentyfikowano Listerię monocytogenes. Pomimo prowadzonej intensywnej antybiotykoterapii stan pacjenta nie poprawiał się. Z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej wymagał wspomagania mechanicznego czynności oddechowej i kontynuacji opieki przez 33 dni w Klinicznym Oddziale Intensywnej Terapii, a po ekstubacji – dalszej rehabilitacji i leczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL). Przytoczony przypadek chorego pokazuje trudności diagnostyczne i terapeutyczne jakie stanowi zakażenie Listerią monocytogenes u osoby w starszym wieku leczonej immunosupresyjnie.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top