PL EN
PRACA POGLĄDOWA
18F‑PSMA‑1007 PET/CT – przełom w obrazowaniu raka gruczołu krokowego? Przegląd systematyczny
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Medycyny Nuklearnej CSK MON WIM w Warszawie: kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
 
2
Affidea Mazowieckie Centrum Medyczne PET/CT w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk
 
 
Data nadesłania: 16-11-2018
 
 
Data publikacji: 29-01-2019
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Witkowska‑Patena
ewitkowska‑patena@wim.mil.pl
 
 
LW 2019;97(2):161-165
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wczesna diagnostyka wznowy ma kluczowe znaczenie dla przeżycia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Pozytonowa tomografia emisyjna/tomografia komputerowa (PET/CT) ma w tym kontekście klinicznym mocno ugruntowaną pozycję. Jak wykazują badania, największą czułością i swoistością cechują się radioznaczniki celowane na antygen błonowy stercza (PSMA). Wśród nich natomiast największy potencjał mają te znakowane fluorem 18. W niniejszym przeglądzie systematycznym autorzy przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat PET/CT z wykorzystaniem 18F‑PSMA‑1007, radiofarmaceutyku, który w dotychczas opublikowanych badaniach wykazywał najlepsze właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne oraz największą czułość diagnostyczną u pacjentów ze wznową raka gruczołu krokowego.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top