PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Techniki uzyskiwania i zapisu obrazu rentgenowskiego w polowych gabinetach rentgenowskich – od wojny włosko‑abisyńskiej (1896 r.) do II wojny irackiej (2003 r.)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik Pracowni Radiodiagnostyki 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
 
 
Data nadesłania: 13-11-2018
 
 
Data publikacji: 29-01-2019
 
 
LW 2019;97(2):149-160
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule opisano trudności związane z zapisem obrazów rentgenowskich pod kątem działalności polowych gabinetów rentgenowskich na różnych teatrach działań wojennych i sposoby ich rozwiązywania w latach 1896–2003. Wprowadzenie cyfrowych zapisów obrazu zrewolucjonizowało działalność polowych gabinetów rentgenowskich, praktycznie eliminując pojęcie ciemni, która towarzyszyła diagnostyce RTG od chwili jej powstania. Było to zarazem najsłabsze ogniwo, silnie ograniczające wydajność i mobilność gabinetów RTG w warunkach polowych.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top