PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Urazy i obrażenia narządu ruchu w wojsku – przyczyny i profilaktyka
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Fizjologii Stosowanej WIHiE im. Generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie; kierownik: dr hab. n. wet. Ryszard Puchała
 
 
Data nadesłania: 04-10-2018
 
 
Data publikacji: 29-01-2019
 
 
LW 2019;97(2):145-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problem urazowości w wojsku jest zagadnieniem szeroko omawianym w piśmiennictwie. Dane z wojskowego nadzoru medycznego wykorzystywane są do określania zarówno rodzajów urazów, jak i ich skutków w postaci obrażeń lub uszkodzeń narządu ruchu. Dane te stanowią podstawę opracowania zasad profilaktyki i umożliwiają monitorowanie trendów zmian wśród personelu wojskowego. Wyniki badań wskazują, że za istotne czynniki urazowe, prowadzące do uszkodzeń i przeciążeń kończyn dolnych u wojskowych, uznawane są: przenoszenie dużych ciężarów przez żołnierzy, udział w programach treningowych o dużej intensywności oraz obuwie.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top