PL EN
OPIS PRZYPADKU
Wykorzystanie terapii podciśnieniowej VAC® w leczeniu rozległego urazu przedniej ściany klatki piersiowej. Opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr n. med. Wojciech Witkowski
 
2
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik
 
 
Data nadesłania: 12-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-01-2019
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Florczuk‑Dąbekpol
pflorczuk‑dabek@wim.mil.pl
 
 
LW 2019;97(2):137-140
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Urazy wielonarządowe należą obecnie do najczęstszych przyczyn zgonów na świecie, a otwarte urazy klatki piersiowej są obarczone bardzo dużą śmiertelnością. W pracy opisano model wielodyscyplinarnego leczenia pacjenta po masywnym urazie klatki piersiowej spowodowanym przez maszynę rolniczą. W terapii wykorzystano najnowocześniejsze metody leczenia, obejmujące terapię podciśnieniową VAC®, zastosowanie noża wodnego VersaJet oraz opatrunków specjalistycznych. Chory został przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego przez zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, gdzie pierwotnie poddany został zabiegowi torakotomii sposobem „clamshell” w trybie natychmiastowym, co umożliwiło pierwotne zaopatrzenie odniesionych obrażeń. Następnie ze względu na cechy wstrząsu septycznego i masywne zakażenie tkanek miękkich przedniej ściany klatki piersiowej wykorzystano do leczenia terapię podciśnieniową (VAC) oraz system VersaJet, którym usunięto martwicę i oczyszczono zakażone tkanki. Jednocześnie prowadzono intensywne leczenie wielokierunkowe na Oddziale Intensywnej Terapii, obejmujące szerokospektralną antybiotykoterapię celowaną i leczenie żywieniowe. Po ustabilizowaniu stanu chorego oraz uzyskaniu poprawy w obrębie tkanek objętych urazem zdecydowano o wykonaniu operacji rekonstrukcyjnej z użyciem uszypułowanego płata skórno‑mięśniowego (wykorzystując mięsień najszerszy grzbietu), którym zamknięto rozległy ubytek przedniej ściany klatki piersiowej.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top