PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zarażenia pasożytami jelitowymi u polskich żołnierzy rozmieszczonych w Kosowie
 
Więcej
Ukryj
1
Military Institute of Medicine – National Research Institute, Department of Epidemiology and Tropical Medicine, Poland
 
 
Data nadesłania: 25-09-2023
 
 
Data akceptacji: 10-10-2023
 
 
Data publikacji: 14-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Korzeniewski   

Department of Epidemiology and Tropical Medicine, Military Institute of Medicine - National Research Institute, Szaserów St. 128, 04-141, Warszawa, Polska
 
 
LW 2024;102(1):52-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych stacjonujący obecnie poza granicami kraju pełnią służbę w trudnych warunkach środowiskowych. Służba wojskowa poza granicami kraju wiąże się z ryzykiem importu zakaźnych patogenów do ojczyzny. Celem badania była ocena aktualnej częstości występowania zakażeń wywołanych przez pasożyty jelitowe u żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kosowo pełniących służbę w ramach operacji Kosovo Force na Bałkanach. Materiał i metody: Diagnostykę parazytologiczną przeprowadzono w czerwcu 2023 r. w grupie 221 żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych Kosowo stacjonujących w kilku obozach wojskowych na terenie całego kraju. Każdy uczestnik badania został poproszony o dostarczenie trzech próbek kału pobranych w odstępach 2–3 dni. Badanie kału wykonano trzema różnymi metodami mikroskopii świetlnej (rozmaz bezpośredni, dekantacja, flotacja) w Zakładzie Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Wyniki: Spośród 221 objętych badaniem polskich żołnierzy biorących udział w operacji Kosovo Force w Kosowie infestację pasożytami jelitowymi stwierdzono u 28 osób, we wszystkich przypadkach o etiologii pierwotniakowej (0,9% uczestników było zarażonych Giardia intestinalis, a 11,7% potencjalnie patogennymi pasożytami: Blastocystis spp. i Dientamoeba fragilis). Wśród uczestników badania nie stwierdzono przypadków zakażeń nicieniami, tasiemcami ani przywrami. Nie stwierdzono również korelacji między wykryciem infekcji pasożytniczej a obecnością biegunki lub innych objawów ze strony przewodu pokarmowego w okresie sześciu miesięcy przed badaniem. Z analizy wynika, że zarażenia pierwotniakami występowały najczęściej u żołnierzy w wieku 35–45 lat. W zakresie stopni wojskowych, odsetek zakażeń był podobny w każdym korpusie (szeregowych, podoficerów i oficerów). Wnioski: Przypadki zarażeń pasożytami jelitowymi u żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie mogą być związane z wpływem warunków środowiskowych (niskie standardy sanitarne w przydzielonych rejonach) oraz nieprzestrzeganiem zasad profilaktyki chorób (higiena żywności i żywienia).
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top