PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza zagrożeń środowiskowych oraz problemów zdrowotnych personelu PKW Afganistan
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM w Warszawie
 
2
Szef Oddziału Operacyjno‑Medycznego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 14-05-2019
 
 
Data publikacji: 06-09-2019
 
 
LW 2019;97(4):300-306
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel. W pracy przedstawiono charakterystykę zagrożeń środowiskowych oraz problemów zdrowotnych personelu Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) biorącego udział w operacji Resolute Support Mission w Afganistanie. Materiał i metody. Analiza retrospektywna została oparta na bazie danych GIDEON oraz dokumentacji medycznej żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej wykonujących zadania mandatowe w czterech 6‑miesięcznych zmianach rotacyjnych kontyngentów (n = 250–330) w latach 2017–2018. Wyniki. Wskaźniki natężenia zachorowań personelu PKW Afganistan wynosiły 37–39 przypadków/100 pacjentów/miesiąc. Do najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych należały stany zapalne górnych dróg oddechowych (9–13 przypadków/100 pacjentów/miesiąc), urazy i choroby narządu ruchu (6–7/100/miesiąc), choroby układu pokarmowego (4–6/100/miesiąc) oraz zmiany skórne (5–6/100/miesiąc). Wnioski. Zachorowania personelu PKW były związane z działaniem czynników środowiskowych oraz brakiem przestrzegania zasad profilaktyki zdrowotnej. Największym zagrożeniem epidemiologicznym dla uczestników operacji wojskowej w Afganistanie są zakaźne i pasożytnicze choroby przewodu pokarmowego, malaria, leiszmanioza oraz krymsko‑kongijska gorączka krwotoczna.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top