PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Analiza zagrożeń środowiskowych oraz problem w zdrowotnych personelu PKW OIR Kuwejt
 
Więcej
Ukryj
1
Szef Oddziału Operacyjno‑Medycznego Dowództwa Operacyjnego Rodzaj w Sił Zbrojnych w Warszawie
 
2
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 04-12-2018
 
 
Data publikacji: 10-12-2018
 
 
LW 2019;97(1):9-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel. W pracy przedstawiono charakterystykę zagrożeń środowiskowych oraz problem w zdrowotnych personelu Polskiego Kontyngentu Wojskowego podczas Operacji Inherent Resolve w Kuwejcie. Materiał i metody. Analiza retrospektywna została oparta na epidemiologicznych bazach danych (GIDEON, ProMED‑mail) oraz dokumentacji medycznej żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej (n = 120–130) wykonujących zadania mandatowe w czterech 6-miesięcznych zmianach rotacyjnych kontyngentów w latach 2016–2018. Wyniki. Wskaźniki natężenia zachorowań personelu PKW OIR Kuwejt wynosiły 43–46 przypadków/100 pacjentów/miesiąc. Do najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych należały stany zapalne górnych dróg oddechowych, ostre nieżyty żołądkowo-jelitowe, zmiany skórne i urazy narządu ruchu doznane podczas uprawiania zajęć sportowych oraz wykonywania obowiązków służbowych. Wnioski. Zachorowania personelu PKW były związane z działaniem czynnik w środowiskowych oraz nieprzestrzeganiem zasad profilaktyki zdrowotnej.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top