PL EN
PRACA ORYGINALNA
Recepcja żywej muzyki klasycznej przez pacjentów wojskowego oddziału psychiatrycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: płk dr n. med. Radosław Tworus
 
 
Data nadesłania: 12-09-2018
 
 
Data publikacji: 10-12-2018
 
 
LW 2019;97(1):15-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Poszukując nowych form aktywizacji pacjent w wojskowego oddziału psychiatrycznego, we współpracy z dyrekcją podstawowej szkoły muzycznej zorganizowano cykliczne koncerty muzyki klasycznej. Celem pracy było zbadanie recepcji żywej muzyki klasycznej przez pacjentów terapeutyczno‑rehabilitacyjnej części oddziału. Metoda i wyniki. Po koncertach proszono pacjentów o wypełnienie 4‑pytaniowej ankiety dotyczącej ich statusu, uczuć, refleksji i sugestii towarzyszących słuchaniu muzyki. Odpowiedziały na nią 53 (79,9%) osoby z ogółu słuchaczy koncertów. Wszyscy respondenci – żołnierze i cywile – jednomyślnie akceptowali tę popołudniową formę zajęć. Stwierdzali, że muzyka działała na nich relaksująco, podnosiła na duchu, pobudzała do refleksji, stymulowała do działania. Akcentowano siłę muzyki wykonywanej przez młodych artystów oraz wyróżniający, wręcz nobilitujący słuchaczy charakter koncertów żywej muzyki w klinice. Wnioski. (1) Koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów podstawowej szkoły muzycznej przyjmowane są z uznaniem przez żołnierzy i cywilnych pacjentów szpitala wojskowego. (2) Pozytywny odbiór szpitalnych koncertów muzyki klasycznej promuje słuchanie tej muzyki jako medium wspomagające leczenie medyczne.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top