PL EN
PRACA ORYGINALNA
Oczekiwania pacjentów hematologicznych wobec przeszczepienia komórek macierzystych i jego ocena po przebytym leczeniu
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii i Ośrodek Przeszczepiania Szpiku CSK WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 
2
Biuro Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych WIM w Warszawie; kierownik: mgr Katarzyna Adamska
 
 
Data nadesłania: 01-04-2019
 
 
Data publikacji: 06-09-2019
 
 
LW 2019;97(4):307-310
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W wielu przypadkach chorób układu krwiotwórczego oraz chłonnego przeszczepienie komórek macierzystych może być najbardziej skuteczną metodą leczenia. Prezentowane badania objęły 31 pacjentów leczonych w Klinice Hematologii i Ośrodku Przeszczepiania Szpiku (OPS) w CSK WIM w Warszawie w latach 2018–2019. Badania zostały przeprowadzone indywidualnie za pomocą skonstruowanego w tym celu kwestionariusza. Przeprowadzono je dwukrotnie: przy przyjęciu do ośrodka oraz przed wypisaniem do domu.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top