PL EN
INNE
20 lat Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (WIHE) - kierunki działania i osiągnięcia
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, Polska
 
2
Zakład Patomorfologii CSK MON WIM, Polska
 
3
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych (emerytowany kierownik), Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Polska
 
4
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 16-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-04-2022
 
 
Data akceptacji: 27-04-2022
 
 
Data publikacji: 06-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Chomiczewski   

Zakład Patomorfologii CSK MON WIM, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(2):121-130
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Praca obejmuje podsumowanie działalności Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych od jego powstania do chwili obecnej. W szczególny sposób uwzględniono unikalny wkład ośrodka dla Sił Zbrojnych RP wynikający z synergii aktywności: badawczo-rozwojowej, doradczo-eksperckiej oraz diagnostyki klinicznej i środowiskowej w obszarze czynników biologicznych broni masowego rażenia. W ciągu 20 lat w ODiZZB skumulowano wysokiej klasy specjalistów dysponujących wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami i doświadczeniem oraz unikalną infrastrukturę badawczą, co pozwoliło nie tylko być istotnym zapleczem dla wojskowej służby zdrowia czy obrony przed bronią masowego rażenia, ale także realizować istotne prace naukowe lub doradcze na rzecz partnerów krajowych lub zagranicznych.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top