PL EN
OPIS PRZYPADKU
Przypadek nieszczelności zespolenia wywołanej zakażeniem Candida albicans u 64-letniej pacjentki po przeszczepieniu nerki, leczonej w trybie nagłym poprzez wszczepienie pomostu biodrowo-udowego z dostępu nadłonowego
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
2
Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Polska
 
3
Zakład Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 19-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-09-2023
 
 
Data akceptacji: 13-11-2023
 
 
Data publikacji: 13-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Jakub Ciesielski   

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153, Łódź, Polska
 
 
LW 2024;102(1):68-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Powikłania naczyniowe są rzadkim, ale istotnym czynnikiem ryzyka niepowodzenia i utraty przeszczepu nerki, zwiększającym śmiertelność u biorców tego narządu. Opis przypadku: Przedstawiamy przypadek 64-letniej biorczyni przeszczepu nerki, u której doszło do masywnego krwawienia w następstwie pęknięcia zespolenia tętniczego wywołanego zakażeniem grzybem Candida albicans. Podczas ratującego życie zabiegu nefrektomii przeszczepionej nerki, wykonanego w trybie nagłym na naszym oddziale, pacjentce wszczepiono pomost biodrowo-udowy z dostępu nadłonowego. Przebieg pooperacyjny był powikłany zakrzepicą żyły udowej i gromadzeniem się płynu w jamie brzusznej. Po 33 dniach pacjentkę z prawidłowo funkcjonującym pomostem przeniesiono na oddział nefrologiczny. Po 12-miesięcznej obserwacji stan pacjentki jest dobry. Chora pozostaje pod opieką nefrologiczną, jest leczona hemodializami. Wnioski: Rutynowe badania posiewowe płynu do przechowywania narządów przeznaczonych do transplantacji w kierunku zakażenia grzybiczego oraz radiologiczne badania kontrolne po zabiegu transplantacyjnym u chorych wysokiego ryzyka mogą być przydatne w zapobieganiu śmiertelnym powikłaniom w grupie wysokiego ryzyka – zwłaszcza jeśli podczas pobierania narządu doszło do uszkodzenia przewodu pokarmowego. Niemniej jednak badanie histologiczne nadal pozostaje złotym standardem w diagnostyce zapalenia tętnic wywołanego zakażeniem grzybiczym. Ujemny wynik posiewu płynu do przechowywania narządów oraz krwi i moczu przed wykonaniem przeszczepu nie eliminuje ryzyka zakażenia grzybiczego. Przedstawiony w pracy przypadek wskazuje, że pilna nefrektomia przeszczepionego narządu wraz z resekcją i rekonstrukcją zmienionych naczyń stanowi najbezpieczniejszą metodę postępowania u chorych, u których doszło do pęknięcia tętniaka rzekomego w obrębie zespolenia.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top