PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza zmian grubości naczyniówki u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych afliberceptem – doniesienie wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Okulistyki CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
 
2
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny; kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski
 
 
Data publikacji: 02-10-2017
 
 
LW 2017;95(4):362-366
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel. Analiza poddołkowej grubości naczyniówki u chorych z nowo rozpoznaną wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w początkowej fazie terapii afliberceptem. Materiał i metody. W badaniu prospektywnym przebadano 39 oczu 39 chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, w wieku 78,10 ±9 lat. Chorzy otrzymali 3 nasycające dawki afliberceptu w postaci iniekcji do komory ciała szklistego w odstępach 4‑tygodniowych. Badania przeprowadzano przed włączeniem leczenia i 7 tygodni po podaniu ostatniej dawki leku. Analiza statystyczna uwzględniła: (1) typy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, (2) zmiany ostrości wzroku, (3) aktywność choroby po 3 nasycających iniekcjach afliberceptu. Wyniki. Średnia poddołkowa grubość naczyniówki zmniejszyła się istotnie z 197,9 ±113,8 μm do 183,74 ±110,0 μm (p <0,05). W podgrupie z poprawą i stabilizacją ostrości wzroku średnia poddołkowa grubość naczyniówki uległa istotnej redukcji z 217,58 ±111,8 μm do 199,88 ±111,3 μm (p <0,05). W podgrupie bez aktywności choroby stwierdzono istotną redukcję poddołkowej grubości naczyniówki z 196,95 ±122,9 μm do 178,50 ±112,8 μm (p <0,05). Wnioski. Poddołkowa grubość naczyniówki ulega redukcji u chorych na postać wysiękową zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych afliberceptem. Redukcja poddołkowej grubości naczyniówki towarzyszy poprawie lub stabilizacji ostrości wzroku oraz wygaszeniu aktywności choroby.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top