PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Bezpieczeństwo pacjenta a nadzór nad wykonywaniem zawodu ratownika medycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego; prezes: lek. Jolanta Orłowska‑Heitzman
 
2
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie; dyrektor: dr n. med. Andrzej Kosiniak‑Kamysz
 
3
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni; dyrektor: Jarosław Kycia
 
4
Polska Rada Resuscytacji; prezes: prof. dr hab. med. Janusz Andres
 
 
Data publikacji: 02-10-2017
 
 
LW 2017;95(4):397-400
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W polskim systemie ochrony zdrowia ratownicy medyczni otrzymali dużą samodzielność zawodową oraz szeroki zakres uprawnień do samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych. Brak jest jednak skutecznego nadzoru nad merytorycznym wykonywaniem ich zawodu, samorządu zawodowego, konsultantów wojewódzkich lub innych podmiotów. Jedynym obszarem samodzielnej aktywności zawodowej, który podlega nadzorowi merytorycznemu, jest stosowanie przez paramedyków środków przymusu bezpośredniego. Brak nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych uznać należy za niekorzystny zarówno dla bezpieczeństwa pacjentów w obszarze przedszpitalnym, jak i dla osób wykonujących zawód ratownika medycznego, pozbawionych merytorycznego wsparcia oraz doskonalenia zawodowego opartego na analizie zaistniałych zdarzeń niepożądanych. Konieczne jest pilne podjęcie działań legislacyjnych dających podstawę do wdrożenia form nadzoru merytorycznego w pracy ratowników medycznych. W pracy przeprowadzona zostanie analiza przepisów prawa pod kątem możliwości sprawowania nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zawodu ratownika medycznego, a także porównawczo sprawowania nadzoru nad wykonywaniem innych zawodów medycznych, w szczególności lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top