PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Chirurgiczne leczenie miastenii – przegląd literatury i opis pierwszego zabiegu z zastosowaniem systemu robotycznego w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, Polska
 
2
Klinika Chirurgii Dziecięcej, Instytut Pediatrii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 
3
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Chirurgii Robotycznej, Polska
 
4
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, Szpital Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 07-07-2023
 
 
Data akceptacji: 04-09-2023
 
 
Data publikacji: 13-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Michał Wiłkojć   

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Chirurgii Ogólnej Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, Warszawa
 
 
LW 2024;102(1):12-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Na świecie leczenie miastenii z użyciem systemów robotycznych jest stosowane w chirurgii klatki piersiowej od 20 lat. W Polsce po raz pierwszy operację torakochirurgiczną z zastosowaniem takiego systemu przeprowadzono 22 lutego 2022 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Wykonano wtedy tymektomię rozszerzoną metodą torakoskopii z użyciem systemu robotycznego da Vinci Xi. Materiał i metody: Zastosowano dostęp lewostronny z użyciem trzech trokarów roboczych i insuflacją CO2. Po uwidocznieniu lewego nerwu przeponowego uwolniono lewy dolny róg grasicy wraz z tłuszczem lewego kąta przeponowo- żebrowego. Następnie odpreparowano grasicę wzdłuż lewego nerwu przeponowego od worka osierdziowego, uwidoczniono lewą żyłę ramienno-głowową, zaopatrzono gałęzie żylne do grasicy i wypreparowano rogi górne grasicy do poziomu dolnych biegunów tarczycy. Szeroko otwarto prawą jamę opłucnej i wypreparowano grasicę wzdłuż prawego nerwu przeponowego wraz z otaczającą tkanką tłuszczową oraz tłuszczem prawego kąta przeponowo-żebrowego. Preparat usunięto z pola operacyjnego i do obu jam opłucnej założono pojedynczy dren 24 Fr, wprowadzony przez jeden z portów torakoskopowych. Wyniki: Operacja trwała 162 minuty. W okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań, drenaż całkowity wyniósł 50 ml, dren usunięto w 1. dobie po zabiegu. Nasilenie bólu pooperacyjnego było na średnim poziomie, co pozwoliło na wypisanie pacjentki w 2. dobie po operacji. W badaniu histopatologicznym preparatu pooperacyjnego wykazano obecność zanikowej grasicy wraz z otaczającym tłuszczem i węzłami chłonnymi. Wnioski: Zastosowanie systemu robotycznego w rozszerzonej resekcji grasicy u pacjentki z miastenią pozwoliło na przeprowadzenie bezpiecznego i radykalnego zabiegu, a przez to zmniejszenie nasilenia bólu pooperacyjnego i skrócenie hospitalizacji.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top