PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wybrane czynniki predykcyjne migotania przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Polska
 
 
Data nadesłania: 24-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-09-2023
 
 
Data akceptacji: 05-09-2023
 
 
Data publikacji: 13-05-2024
 
 
Autor do korespondencji
Martyna Dąbrowska   

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Polska
 
 
LW 2024;102(1):17-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Migotanie przedsionków, będące jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń rytmu serca u osób dorosłych, wiąże się z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością. Stanowi ono również najczęstszą arytmię u chorych z niewydolnością serca i wykazano, że zwiększa ryzyko zgonu, hospitalizacji związanej z niewydolnością serca oraz udaru mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego. Biorąc pod uwagę te implikacje kliniczne i terapeutyczne, wydaje się uzasadnionym, aby oceniać pacjentów pod kątem czynników ryzyka wystąpienia migotania przedsionków. Celem niniejszej pracy było przedstawienie czynników predykcyjnych wystąpienia migotania przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top