PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena echokardiograficzna chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową w zależności od funkcji skurczowej prawej komory serca ocenianej metodą rezonansu magnetycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Polska
 
2
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Radiologii Lekarskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-01-2023
 
 
Data akceptacji: 23-02-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Betkier-Lipińska   

Wojskowy Instytut Medyczny, - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Szaserów 128, 04-141, Warszawa, Polska
 
 
LW 2023;101(2):123-131
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM) to pierwotna choroba mięśnia serca będąca jedną z trzech głównych przyczyn niewydolności serca. Jest również najczęstszą przyczyną kwalifikacji do transplantacji. Kryteria rozpoznania dysfunkcji lewej komory w DCM są dość ściśle określone, ale brakuje jednoznacznych wytycznych dotyczących dysfunkcji prawej komory serca. Celem pracy było porównanie obrazu echokardiograficznego chorych z DCM, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji prawej i lewej komory serca, w zależności od funkcji prawej komory ocenionej metodą rezonansu magnetycznego (CMR). Materiał i metody: Do badania włączono 29 pacjentów z DCM hospitalizowanych w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM w latach 2018-2021, u których wykluczono inne przyczyny niewydolności serca, tj: zaawansowana choroba wieńcowa, istotne wady serca, zatorowość płucna, istotna patologia płuc. Jako wskaźnik referencyjny funkcji prawej komory przyjęto frakcję wyrzutową prawej komory (RVEF) ocenianą w CMR. Za pomocą echokardiografii określono między innymi: wymiar końcowo-rozkurczowy prawej komory (RVEDd), globalne odkształcenie podłużne prawej komory (RVGLS), zmianę pola powierzchni prawej komory (RVFAC), globalne odkształcenie podłużne lewej komory (LVGLS) oraz frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF). Wyniki: Dysfunkcję prawej komory określoną jako RVEF < 45% w CMR stwierdzono u ponad 50% badanych. Wykazano istotne statystycznie korelacje miedzy obniżoną RVEF ocenioną w CMR a RVEDd (p=0,006), RVGLS (p=0,007), RVFAC (p=0,005) oraz różnice międzygrupowe w zależności od RVEF w zakresie LVGLS (p=0,034) i LVEF (p=0,056). Wnioski: Obniżona frakcja wyrzutowa prawej komory w ocenie rezonansu magnetycznego wykazuje związek z gorszą funkcją skurczową prawej komory i jej rozstrzenią w ocenie echokardiograficznej. Dysfunkcja prawej komory wiąże się również z upośledzoną funkcją skurczową lewej komory wyrażoną jako gorsze odkształcenie podłużne i niższa frakcja wyrzutowa.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top