PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena stosowania suplementów diety oraz leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty przez chorych z przewlekłą chorobą nerek
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Polska
 
 
Data nadesłania: 28-10-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-02-2023
 
 
Data akceptacji: 07-02-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Niemczyk   

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, ul. Szaserów 128, 04-349, Warszawa, Polska
 
 
LW 2023;101(2):116-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Popularność suplementów diety i leków dostępnych bez recepty stale rośnie. Pacjenci z PChN w większym stopniu narażeni są na skutki nieprzemyślanej podaży tego typu preparatów z powodu zaburzeń gospodarki jonowej i polipragmazji wynikającej z wielu chorób współtowarzyszących. Celem pracy jest analiza częstości przyjmowania suplementów diety i leków dostępnych bez recepty w populacji osób z przewlekłą chorobą nerek z próbą ustalenia błędów dietetycznych. Materiał i metody: Przeprowadzono badanie ankietowe na grupie pacjentów z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo oraz dializowanych. Do badania włączono 120 pacjentów, w tym 46 leczonych zachowawczo (16 kobiet i 30 mężczyzn) oraz 74 chorych hemodializowanych (30 kobiet i 44 mężczyzn). Wyniki: W badanej grupie 87,5% osób zadeklarowało przyjmowanie suplementów i/lub leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty. Przyjmowanie zgłosiło 82% mężczyzn i 96% kobiet (p = 0,028). W grupie dializowanych przyjmowanie dotyczyło 93%, a wśród leczonych zachowawczo 78% (p = 0,018). 48% pacjentów przyjmowała leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, 52% wapń, a 21% magnez. Wnioski: Wyniki analizy wskazują na nadużywanie suplementów i leków dostępnych bez recepty przez chorych z wywiadem przewlekłej choroby nerek, szczególnie przez kobiety i pacjentów dializowanych. Najczęściej nadużywane są leki przeciwbólowe, preparaty wapnia i magnezu.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top