PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Sarkopenia w przewlekłej chorobie nerek – założenia, cele i metodyka projektu badawczego ,,Rola mikroRNA jako biomarkerów sarkopenii u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek”
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-11-2023
 
 
Data akceptacji: 08-11-2023
 
 
Data publikacji: 29-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Romejko   

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Polska
 
 
LW 2023;101(4):311-317
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Sarkopenia jest definiowana jako zespół charakteryzujący się postępującą i uogólnioną utratą masy oraz siły mięśniowej ze zwiększonym ryzykiem niekorzystnych zdarzeń obejmujących ograniczoną aktywność fizyczną z nierzadką koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich. Prowadzi także do upadków, pogorszenia jakości życia i zwiększenia śmiertelności. Sarkopenia jest jednym z powikłań występujących u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, znacząco pogarszającą rokowanie chorych. Przyczyny sarkopenii w przewlekłej chorobie nerek są liczne i obejmują nasilony subkliniczny stan zapalny, zaburzenia hormonalne oraz metaboliczne. Wczesne rozpoznanie sarkopenii lub ryzyka rozwoju sarkopenii w przewlekłej chorobie nerek umożliwiłoby szybsze wprowadzenie zmian stylu życia pacjentów oraz procesów terapeutycznych mających na celu zapobieganie utracie masy i siły mięśniowej, lub – w przypadku sarkopenii już rozpoznanej – spowolnienie jej przebiegu. Potrzebne są badania z udziałem pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, które pozwoliłyby na dokładne poznanie mechanizmów sarkopenii w tej grupie chorych oraz nowych markerów sarkopenii. W pracy przedstawiono projekt pt. ,,Rola mikroRNA jako biomarkerów sarkopenii u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek”, który został złożony do konkursu MINIATURA 7 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki i został rozpatrzony pozytywnie, uzyskując numer rejestracyjny 2023/07/X/NZ5/00637. Badanie będzie przeprowadzone w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego. W pracy zostały przedstawione cele i metodyka badania.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top