PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Diagnostyka laboratoryjna funkcji nerek i jej rola w monitorowaniu pacjentów przyjmujących nowe doustne antykoagulanty lub środki kontrastowe
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Polska
 
2
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, Polska
 
 
Data nadesłania: 23-12-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-06-2022
 
 
Data akceptacji: 24-06-2022
 
 
Data publikacji: 12-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
ppłk rez. Jacek Majda   

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Weigla 5, 50-981, Wrocław, Polska
 
 
LW 2022;100(3):165-171
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ocena funkcji nerek jest jednym z kluczowych laboratoryjnych elementów określających stan ogólny pacjenta, bez względu na rozpoznanie chorobowe. Stężenie kreatyniny w surowicy jest zazwyczaj wstępnym badaniem oceniającym stan tego narządu. W oparciu o jego wynik wylicza się szacunkową filtrację kłębuszkową (estimated glomelural filtration rate, eGFR), będącą podstawą m.in. do ustalenia dawki środków kontrastowych wykorzystywanych w badaniach obrazowych. Badaniami, które w bardziej adekwatny sposób oceniają przesączanie kłębuszkowe, są tzw. klirensy. Należy jednak mieć świadomość, że żadne z dotychczas oferowanych badań nie jest pozbawione wad. Niniejsza praca stanowi przegląd dostępnej literatury na temat metod oceny funkcji nerek i ich użyteczności klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem przydatności w diagnostyce obrazowej oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top