PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zasady użycia kolorowego Dopplera w badaniach okulistycznych (cz. I) – podstawy teoretyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM, Polska
 
2
Klinika Okulistyki CSK MON WIM, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-06-2022
 
 
Data akceptacji: 15-06-2022
 
 
Data publikacji: 12-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Arkadiusz Zegadło   

Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny, Szaserów 128, 04-141, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(3):160-164
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Badanie Doppler w ocenie naczyń tętniczych pozagałkowych jest cennym uzupełnieniem diagnostyki obrazowej chorób oczodołu i gałki ocznej. W artykule opisano rys historyczny zastosowania ultrasonografii w medycynie, zastosowanie w chorobach okulistycznych, rozwój diagnostyki dopplerowskiej i podstawy teoretyczne uzyskiwanych pomiarów hemodynamicznych z uwzględnieniem szczegółowej charakterystyki badania dopplerowskiego w ocenie tętnicy ocznej, tętnicy środkowej siatkówki i tętnic rzęskowych tylnych krótkich. Obrazy ultrasonograficzne gałki ocznej, wzbogacone o ocenę przepływów w naczyniach tętniczych pozagałkowych, cechują się potwierdzoną wiarygodnością i powtarzalnością pod warunkiem stosowania się do podstawowych zaleceń, które opisano w artykule. Metodyka pomiarów i zaproponowane normy odczytów wartości hemodynamicznych są pomocne w praktycznym zastosowaniu tej modalności w diagnostyce okulistycznej.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top