PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zasady użycia kolorowego Dopplera w badaniach okulistycznych (cz.II) na przykładzie wybranych patologii
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Radiologii Lekarskiej, Polska
 
2
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Okulistyki, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-06-2022
 
 
Data akceptacji: 07-07-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Arkadiusz Zegadło   

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Radiologii Lekarskiej, ul. Szaserów 128, 04-141, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(4):213-217
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Badanie Doppler jest nieinwazyjną, powtarzalną i wiarygodną metodą oceny jakościowej i ilościowej przepływów w naczyniach gałki ocznej. W artykule wskazano na korzyści stosowania badań dopplerowskich w codziennej praktyce lekarskiej i jej możliwości w diagnostyce różnicowej i monitorowaniu stanu chorego przez lekarzy różnej specjalności. Wskazano na najczęstsze patologie okulistyczne z wykorzystaniem przypadków z własnej praktyki i omówieniem uzyskanych obrazów. Szczegółowo opisano zagadnienia związane z bezpieczeństwem stosowania ultradźwięków w okulistyce ze zwróceniem szczególnej uwagi na obowiązujące normy oparte na indeksie mechanicznym i termicznym, określające graniczne narażenie gałki ocznej na oddziaływanie wiązki ultradźwiękowej emitowanej przez nadajnik USG. Opisano także ograniczenia tej metody, jakie należy uwzględnić w praktyce.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top