PL EN
PRACA ORYGINALNA
Nieudana indukcja porodu. Predyktory cięcia cesarskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, SZPZLO Warszawa Białołęka -Targówek, Polska
 
2
Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Polska
 
3
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
4
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 21-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-10-2023
 
 
Data akceptacji: 05-10-2023
 
 
Data publikacji: 29-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Małgorzata Maliszewska   

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, SZPZLO Warszawa Białołęka -Targówek, Warszawa, Polska
 
 
LW 2023;101(4):318-323
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Obecnie 30% porodów jest indukowanych. Celem badania było zbadanie czynników wpływających na nieudaną indukcję porodu. Materiał i metody: Badaniem objęto retrospektywnie 214 indukcji porodu przeprowadzonych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Solec w Warszawie w okresie od stycznia do grudnia 2019. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej przy użyciu systemu SAS. Wyniki: Nieudana indukcja porodu wystąpiła u 28.97% pacjentek. Ryzyko nieudanej indukcji porodu jest powiązane z pierworództwem (p = 0,0015), nadciśnieniem tętniczym (p = 0,0067) i ciążą po terminie (p = 0,0067), BMI > 35 kg/m2 (p 3500 g (95% CI: 3448-3655), zastosowaniem dinoprostonu w preindukcji (p = 0,005) lub indukcji porodu prostaglandynami (p = 0,003). Wnioski: Najsilniejszym predyktorem nieudanej indukcji porodu jest pierworództwo.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top