PL EN
PRACA ORYGINALNA
Predyktory skutecznej indukcji porodu. Rola skali dojrzałości szyjki macicy
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Szpital Solec Sp. z o.o., Polska
 
2
Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Polska
 
3
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
4
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 07-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-11-2022
 
 
Data akceptacji: 16-11-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Małgorzata Maliszewska   

Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Szpital Solec Sp. z o.o., Solec 93, 00-382, Warsawa, Polska
 
 
LW 2023;101(1):41-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Indukcja porodu jest powszechnie stosowaną procedurą w położnictwie. Celem badania było zbadanie czynników predykcyjnych skutecznej indukcji porodu i analiza związku pomiędzy parametrami ocenianymi w skali Bishopa a wynikiem indukcji porodu. Materiał i metody: Badaniem objęto retrospektywnie 214 indukcji porodu przeprowadzonych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Solec w Warszawie w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. Jako wynik indukcji oceniano ukończenie porodu: drogami natury lub cesarskim cięciem. Wyniki: Nieskuteczna indukcja porodu wystąpiła u 28,97% pacjentek. Najczęstszym wskazaniem do porodu operacyjnego była zagrażająca zamartwica płodu i brak postępu porodu. Wielorództwo (p=0.0015), BMI pacjentki <30 (95% CI: 28,577- 29,756), dojrzała szyjka macicy (95% CI: 7,657-8,237), indukcja oksytocyną (p=0,0025) i wskazania do przeprowadzenia indukcji obejmujące cukrzycę w ciąży, przedwczesne odpływanie płynu owodniowego, słabsze odczuwanie ruchów płodu lub szacowaną dużą masę płodu (p=0,0067) są predyktorami skutecznej indukcji porodu. Spośród parametrów ocenianych w skali Bishopa najlepiej koreluje z udaną indukcją porodu stopień skrócenia szyjki macicy (Phi Coefficient 0,187). Wnioski: Najsilniejszymi predyktorami skutecznej indukcji porodu są rodność i stopień skrócenia szyjki macicy.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top