PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Niesteroidowe leki przeciwzapalne u chorych leczonych iniekcjami doszklistkowymi - codzienna praktyka czy doraźne działanie?
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Okulistyki, Polska
 
 
Data nadesłania: 29-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-03-2023
 
 
Data akceptacji: 09-03-2023
 
 
Data publikacji: 30-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Figurska   

Department of Ophthalmology, Military Institute of Medicine, The Central Clinical Hospital of the Ministry of National Defense, Szaserów 128, 04-141, Warsaw, Polska
 
 
LW 2023;101(3):203-208
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Iniekcje leków do ciała szklistego są jednymi z najczęstszych zabiegowych procedur okulistycznych w codziennej praktyce klinicznej. Do ciała szklistego podaje się przede wszystkim leki blokujące czynniki wzrostu śródbłonka naczyń. Iniekcje doszklistkowe wykonuje się w znieczuleniu miejscowym kroplowym, ale nie wszystkim chorym zapewnia ono wystarczającą analgezję. Dlatego okuliści sięgają po inne leki o działaniu przeciwbólowym, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne. Dodatkowo zapalenie stanowi wspólny element patogenezy szeregu chorób plamki leczonych iniekcjami doszklistkowymi, np. wysiękowe zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. W artykule przedstawiono mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz wskazania okulistyczne do ich zastosowania. Opisano wpływ tej grupy leków na zmniejszenie dolegliwości bólowych, które towarzysząc iniekcjom doszklistkowym. Przedstawiono korzystny wpływ terapii złożonej z miejscowymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi na częstotliwość podań leków blokujących czynniki wzrostu śródbłonka naczyń i morfologię siatkówki u chorych na wysiękowe zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Wnioski. Należy rozważyć niesteroidowe leki przeciwzapalne jako terapię uzupełniającą do doszklistkowych iniekcji preparatów o działaniu blokującym czynniki wzrostu. Ponadto działanie przeciwbólowe niesteroidowych leków przeciwzapalnych uzasadnia ich użycie w codziennej praktyce klinicznej w okresie okołoiniekcyjnym, zwłaszcza u osób odczuwających nasilone dolegliwości bólowe w związku z powtarzalnymi zabiegami.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top