PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Wytyczne dotyczące zapobiegania COVID-19 w środowisku szkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-05-2023
 
 
Data akceptacji: 16-05-2023
 
 
Data publikacji: 30-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Teresa Jackowska   

Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 99-103 Marymoncka St., 01-813, Warsaw, Polska
 
 
LW 2023;101(3):209-214
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
Pandemia COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019) na wiele sposobów dotknęła populację pediatryczną. Poprzez utrudnienie lub uniemożliwienie nauki w placówkach edukacyjnych w trybie stacjonarnym uczniowie często byli pozbawieni wspierającego środowiska szkoły. Nauka zdalna w wielu przypadkach może skutkować spadkiem jakości edukacji, a ograniczenie kontaktów rówieśniczych niekorzystnie wpływa na rozwój psychologiczno-emocjonalny najmłodszych. Celem skutecznego ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2 w środowisku szkolnym należy wdrożyć odpowiednie strategie zabezpieczające. Zachowanie zasad dystansu fizycznego, noszenie maseczek, wietrzenie pomieszczeń oraz higiena rąk są prostymi, ale skutecznymi narzędziami w walce z pandemią, a także innymi infekcjami występującymi w okresie jesienno-zimowym. Zgodnie z ostatnimi decyzjami Europejskiej Agencji Medycznej (ang. European Medicines Agency, EMA) dzieci powyżej 6. miesiąca życia otrzymały możliwość uzyskania najskuteczniejszej dostępnej ochrony przed COVID-19 pod postacią szczepienia szczepionkami Comirnaty (Pfizer-BioNTech) i Spikevax (Moderna) opartymi na nowoczesnej technologii mRNA. Obecne wytyczne powstały w oparciu o zweryfikowane artykuły naukowe dotyczące COVID-19 w populacji pediatrycznej oraz zalecenia Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (ang. Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Przedstawione zalecenia powinny być szeroko wdrożone w placówkach edukacyjnych celem minimalizacji ryzyka powstawania ognisk COVID-19 w szkołach i tym samym bezpiecznego utrzymania edukacji w formie stacjonarnej, która jest najbardziej wartościowa i korzystna dla dzieci w wieku szkolnym.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top