PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Współczesne metody leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
 
Więcej
Ukryj
1
Kliniczny Oddział Okulistyczny 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie; kierownik: kmdr por. lek. Piotr Chaniecki
 
 
Data nadesłania: 02-11-2016
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
LW 2017;95(2):208-2011
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) to choroba degeneracyjna siatkówki centralnej, która doprowadza do poważnego pogorszenia ostrości wzroku. Patogeneza choroby nie jest do końca poznana – przyjmuje się, że jest wieloczynnikowa. AMD występuje w dwóch postaciach klinicznych: suchej (postać zaniku geograficznego i/lub druzów) oraz wysiękowej (postać podsiatkówkowej błony neowaskularnej). Obecnie prowadzone są liczne badania nad rozwojem skutecznego leczenia wysiękowej postaci AMD. Złotym standardem leczenia wysiękowej postaci AMD jest podawanie doszklistkowe leków antyangiogennych. Opracowywane są leki, które byłyby podawane w postaci implantu i umożliwiały długotrwałe uwalnianie substancji czynnej, co ograniczyłoby potrzebę częstych interwencji zabiegowych. Trwają prace nad analizą zaburzonych szlaków metabolicznych i genów modulujących progres choroby w AMD oraz dostosowywaniem terapii do zaburzonych procesów. Próby leczenia wysiękowej postaci AMD nie ograniczają się do iniekcji preparatów do ciała szklistego. Poszukiwania nowej, skutecznej metody leczenia koncentrują się również wokół terapii zabiegowych, laserowych i operacyjnych.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top