PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Medyczne laboratorium diagnostyczne – zarządzanie przez jakość
 
Więcej
Ukryj
1
Medical diagnostic laboratory – management by quality
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Woźniak‑Kosek
awozniak‑kosek@wim.mil.pl
Data nadesłania: 08-12-2016
Data publikacji: 13-03-2017
 
LW 2017;95(2):200–207
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W trosce o dobro pacjenta o użyteczności diagnostyczno‑klinicznej pojedynczego wyniku badania laboratoryjnego decyduje należyta jakość jego wykonania. Do diagnosty laboratoryjnego należy obowiązek wykonania oceny jakości analitycznej wyniku badania zgodnie z aktualną wiedzą opartą na dostępnych dowodach naukowych. Pomocnym elementem w pracy laboratoryjnej – zarówno analitycznej, jak i mikrobiologicznej – jest uczestnictwo w prowadzonej zewnętrznej i wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań i właściwej interpretacji uzyskanych w laboratorium wyników kontrolnych. Tworzenie systemów zarządzania jakością w medycznych laboratoriach diagnostycznych, a także w niedalekiej przyszłości wypracowanie zasad dla krajowego systemu oceny jakości pracy w takich placówkach, jest bardzo ważnym czynnikiem, który będzie warunkował jakość świadczonych usług diagnostycznych.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745