PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Przewlekła choroba wieńcowa w wieku podeszłym
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. med Andrzej Skrobowski
 
 
Data nadesłania: 14-11-2016
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
LW 2017;95(2):195-199
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Częstość występowania choroby wieńcowej zwiększa się wraz z wiekiem. W efekcie jest ona najczęstszą przyczyną zgonów osób starszych. W tej grupie chorych liczne choroby współistniejące i nietypowy charakter objawów są przyczyną częstego niedoszacowania istotności zgłaszanych dolegliwości. W efekcie niejednokrotnie pacjenci starsi są diagnozowani i leczeni z powodu choroby wieńcowej z opóźnieniem. Wybór najlepszej metody leczenia w tej grupie chorych jest również trudny. Wynika to między innymi z faktu, że liczba badań z randomizacją z udziałem pacjentów w podeszłym wieku jest ograniczona.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top