PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Diagnostyka, klasyfikacja i przebieg kliniczny amyloidozy – aktualny stan literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. med. Stanisław Niemczyk
 
 
Data nadesłania: 30-05-2016
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
LW 2017;95(2):212-217
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podano aktualne dane dotyczące patogenezy, klasyfikacji i diagnostyki amyloidozy. Amyloidoza to grupa chorób związanych z pozakomórkowym odkładaniem białka o nieprawidłowej strukturze konformacyjnej. Struktura beta zapewnia odporność na działanie enzymów proteolitycznych. Dotychczas poznano kilkadziesiąt różnych białek, które mają właściwości amyloidogenne. Najczęściej stwierdzanym typem amyloidozy jest amyloidoza typu AL, następnie amyloidoza AA. Zajęcie nerek jest częste w amyloidozie i zależy od rodzaju białka amyloidogennego. Diagnostyka jest trudna i wielokierunkowa. Amyloidoza jest chorobą przewlekłą, związaną ze złym rokowaniem – wymusza to precyzyjne ustalenie rozpoznania jej rodzaju, co pozwala na ustalenie rokowania.
KONFLIKT INTERESÓW
No conflicts of interest were declared.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top